Aktuellt & Nyheter för 2023

  • 2023-01-25 - Pressmeddelande Storebrand Fonder: "Stadiga inflöden på skakig börs"
  • Trots en skakig omvärld var det ett bra år för Storebrand Fonder. De totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden var blygsamma 19 mdr SEK ackumulerat 2022, varav Storebrand Fonder bidrog med 14,5 mdr SEK. Flödena och marknadsutvecklingen under året ger ett förvaltat kapital för Storebrand Fonder på 336 mdr SEK (355) och en marknadsandel på 5,3 % (4,9).

  • 2023-01-17 - "Vi kommer definitivt att fortsätta att utmana och utveckla branschen"
  • I årets första Stora intervju möter vi Jan Erik Saugestad, Vd för Storebrand Asset Management.

  • 2023-01-09 - Marknadsrapport januari 2023
  • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

Se även