Aktuellt & Nyheter för 2024

 • 2024-02-16 - Stora intervjun med Ann-Marie Kulvik Investment Manager i Infrastrukturteamet
 • ”Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med ett tillgångsslag som infrastruktur som har ett så viktigt uppdrag och starkt momentum.” Det säger Ann-Marie Kulvik, Investment Manager i Storebrand Asset Managements Infrasctructure team.

 • 2024-02-12 - Sustainable Investment Review Q4 2023 - Ramping up engagement
 • Vi är glada över att presentera vår senaste kvartalsvisa rapport Sustainable Investment Review. Här ger vi en inblick i vårt arbete med hållbarhet, omfattande investeringar, aktivt ägande och exkluderingar under fjärde kvartalet 2023.

 • 2024-02-08 - Marknadsrapport februari 2024
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

 • 2024-02-07 - Verksamhetsuppdatering för Storebrand Asset Management Q4 2023
 • Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning 779 miljoner NOK
  • Nettoinflöden 29 miljarder NOK under Q4 (70 miljarder NOK YTD) 
  • Förvaltat kapital 1212 miljarder NOK
 • 2024-02-06 - "Om räntetoppen är nådd – vad händer då med räntefonder?
 • Hur länge varar festen på räntemarknaden? Storebrands räntefondförvaltare Susanna Kaas von Mentzer tror på goda utsikter för stabil avkastning även under 2024, speciellt för fonder med kortare räntebindning.  

 • 2024-01-24 - Förvaltaren av Storebrand Global Solutions, Philip Ripman, blickar in i nya året
 • Philip Ripman förvaltar fonden Storebrand Global Solutions, en fossilfri global aktiefond som investerar i lösningsbolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt fondbolagets bedömning bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och i linje med FNs Globala Hållbarhetsmål. Ripman menar att det inte räcker med exkluderingar och dialog för att bidra till att klara världens hållbarhetsutmaningar. För att komma snabbare framåt krävs även investeringar i bolag med lösningar på klimatproblemen. 

 • 2024-01-18 - "Fonden som letar efter möjligheter" artikel i Placera
 • Karl Lans på Placera har intervjuat vår förvaltare Ellen Grieg Andersen. "Hållbara investeringar förknippas ofta enbart med klimat och miljö. Fonden Storebrand Equal Opportunities investerar i stället i bolag som aktivt bidrar till att minska ojämlikheter i samhället."

 • 2024-01-09 - Marknadsrapport januari 2024
 • Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

Se även