Holistiskt mindset

Det är väldigt mycket fokus på klimatfrågan vilket är bra men vi får inte glömma Set och Get i ESG. Vi måste ha ett holistiskt och strategiskt mindset då E, S och G ofta hänger ihop. Att lösa sociala utmaningar kan vara kritiskt för att kunna lösa klimatrelaterade utmaningar.

Jan Erik Saugestad, Vd på Storebrand Asset Management