Ny bryttid för handel med fondandelar

2024-05-13

Den 21 maj 2024 ändrar vi bryttid för handel med fondandelar.

Med anledning av regulatoriska förändringar i den amerikanska finansmarknaden införs nya bryttider* för handel med våra fonder. De nya reglerna är en del av en bredare ambition att modernisera de globala finansmarknaderna som bland annat innebär att handelstiden för amerikanska värdepapper förkortas från två handelsdagar till en.

Vi vill därför uppmärksamma dig på att vi den 21 maj 2024 ändrar bryttiden för handel med fondandelar:

  1. För handel i fondandelar där Storebrand Fonder AB är förvaltningsbolag kommer bryttiden att ändras från 15:00 till 13:30 (SE ISIN), bortsett från våra Mixfonder som behåller sin nuvarande bryttid 12:00.
  2. För handel med fondandelar där Storebrand Asset Management AS är förvaltningsbolag kommer brytpunkten att ändras från 15:00 till 13:00 (NO ISIN).  

Med anledning av denna ändring är det viktigt att du som befintlig kund ser över dina bankbetalningsrutiner då den nya bryttiden för köp gäller både order och likvid som måste finnas på vårt klientmedelskonto hos Nordea.

På grund av förändrade marknadspraxis på den amerikanska värdepappersmarknaden kan vi inte längre garantera fondbyten med marknadsexponering genom avvecklingen. Det innebär att fondbyten som huvudregel kommer att lösas som inlösen + köp när avvecklingen har mottagits från den överlåtande fonden. Om du önskar göra ett fondbyte rekommenderar vi att du kontaktar din kundansvarige.

Till kontaktpersoner

*Bryttid är den tid som anger vilket klockslag en order samt eventuell likvid för ett köp, en försäljning eller ett byte av fonder senast måste göras för att kunna verkställas samma kursdag. Priset, eller kursen, på fondandelen sätts efter bryttiden. Om en order eller likvid kommer in efter fondens bryttid genomförs ordern till nästkommande bankdags kurs.