Framtidstro i ett varmt Almedalen

2024-07-02

Gotland välkomnade oss med strålande sol och värme till Almedalsveckan. Då var det extra härligt att pausa på Storebrands segelbåt i hamnen där det fläktade lite i alla fall! Utöver deltagande i externa paneler och samtal med mycket fokus på natur, transition och jämställdhet arrangerade vi två olika rundabordssamtal.

Ombordssamtal om biologisk mångfald

Under vårt första samtal fokuserade vi på vikten av mer relevant data för att kunna mäta och följa upp påverkan på biologisk mångfald. Samtidigt ser vi utmaningar med eftersträvan att hitta perfekta KPIer och mätetal, och att det kanske är viktigare att fokusera på vad vi i slutändan vill uppnå.
 
Vad landade vi då i?

  • Börja med det mest uppenbara, kom igång och vänta inte på att ett ramverk ska bli klart. De flesta av oss vill samma sak.
  • Kring natur har vi ännu inga perfekta KPI:er, men vi får inte glömma syftet och se till att vi får framdrift.
  • Landa i hur du i dina investeringsbeslut och omställning i din portfölj kan ta biologisk mångfald i beaktning och sök information om de naturrelaterade risker som finns.

Hur styr den nya hållbarhetsrapporteringen marknaden?

Under vårt andra ombordssamtal bjöd vi tillsammans med Världsnaturfonden WWF/WWF Sweden in representanter från myndigheter, investerare och juridik för att diskutera 'Hur den nya hållbarhetsrapporteringen styr marknaden?'

Några saker som vi tar med oss ifrån det samtalet:

  • Finansiell redovisning har varit under ständig utveckling i flera hundra år. Varför kräver vi då att vi ska få hållbarhetsredovisning på plats dag ett?
  • Utöver dialog med myndigheter för att få till ramverk och förflyttning behöver vi ha en dialog och påverkan gentemot politiker. EU-valet indikerar tydligt att klimat är en viktig fråga för det svenska folket.

Tillförsikt och framtidstro 

Generellt var det många aktiviteter kopplat till energi, säkerhetsläget och olika infallsvinklar på hållbarhet i Almedalsprogrammet. Det var ett par teman som återkom ofta i både presentationer och samtal:

  • Vikten av samverkan mellan bransch, konsument och beslutsfattare. Här upplevdes det ofta att beslutsfattarna laggar.
  • För att få till hållbarhetsomställningen krävs bättre förutsättningar, en gemensam spelplan och långsiktighet. Många efterfrågar därför ytterligare reglering men viktigt att det är relevant.
  • Vi ska inte vara rädda för att sätta tuffa mål som sedan revideras allt eftersom.
  • Vi behöver modiga och kunniga ledare samt förankring i hela organisationen.

När vi summerar dessa härliga dagar med många nya kontakter är det med en känsla av tillförsikt och framtidstro.

Vi hoppas också kunna ta vidare våra diskussioner och insikter från Almedalen i webbinarier och rundabordssamtal under hösten. Många frågor och ämnen behöver diskuteras vidare.