Marknadsrapport juli 2024

2024-07-05

Allokeringsgruppen ser att koncentrationsrisken har ökat för den amerikanska aktiemarknaden. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport skriven 2024-07-02 kan du bland annat läsa om:

  • De globala aktiemarknaderna gav en god positiv avkastning under det första halvåret till följd av uppjusterade tillväxtutsikter.
  • Fransk politik är i fokus då räntepåslaget för den franska statsskulden stiger markant.
  • Politisk osäkerhet kommer troligtvis vara i fokus under det andra halvåret och framför allt presidentvalet i USA.

Läs rapporten: Storebrand Marknadsrapport juli 2024