Marknadsrapport april 2024

2024-04-08

Allokeringsgruppen noterar att det råder divergens mellan tillväxtutsikterna i USA och euroområdet. Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter. 

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Den tongivande industribarometern i USA (ISM Manufacturing) steg till över 50 för första gången på 16 månader
  • Den europeiska centralbanken kommer sannolikt att sänka räntan innan den amerikanska centralbanken i år
  • Ett starkt positivt sentiment på aktiemarknaderna gör dem sårbara för korrigeringar

Läs rapporten: Storebrand Marknadsrapport april 2024