Stora intervjun med Emine Isciel, Head of Climate and Environment

2024-03-25

I mars månads Stora intervju får vi en inblick i Emine Isciels arbete som Head of Climate and Environment på Storebrand Asset Management. "Jag tycker att det är fullt naturligt att känna sig dyster till mods när man läser FNs förutsägelser om jordens framtid”, säger Emine.

Hur balanserar man pessimism och optimism när världen är mitt i en naturkris? I en situation där det enligt FN finns risk att en miljon arter kan komma att utrotas om vi inte lyckas rädda ekosystemen som de bor i, och vi har minskat världens djurbestånd med 69 % sedan 1970. Detta samtidigt som vi vet att om naturen ska kunna leverera tillgångar till ekonomin krävs det att vi inte utnyttjar den till bristningsgränsen.

Vad gör man som förvaltare när data saknas och vad bör en institutionell investerare känna till om naturrelaterade risker? Med flertal initiativ tillsammans med andra finansiella institutioner, kunskap om kapitalströmmarnas kraft och förhoppningar om politiska beslut ser hon ändå, och drivs av möjligheterna.

Till Stora intervjun: ”Jag tycker att det är fullt naturligt att känna sig dyster till mods när man läser FNs förutsägelser om jordens framtid.”