Stora intervjun med Ann-Marie Kulvik Investment Manager i Infrastrukturteamet

2024-02-16

”Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med ett tillgångsslag som infrastruktur som har ett så viktigt uppdrag och starkt momentum.” Det säger Ann-Marie Kulvik, Investment Manager i Storebrand Asset Managements Infrasctructure team.

I månadens Stora intervju berättar hon om hur investeringar i infrastruktur har en viktig roll i den enorma omställning vi behöver göra när det gäller hur vi producerar, transporterar och konsumerar energi. Omställningen kräver stora investeringar i utbyggnad och anpassning av infrastruktur, varför det är ett aktuellt tillgångsslag som också blir allt vanligare i institutionella investerares portföljer.

Vilka sektorer inom infrastruktur investerar hon och sitt team i för Storebrand Infrastructure Fund och vilka avstår de ifrån och varför? Vi talar också om hur infrastrukturinvesteringar påverkas av den marknad med höga räntor och inflation vi har idag och vad som skiljer sig mellan olika infrastrukturinvesteringar på marknaden. Och vad är det för spännande projekt hon ser fram emot under 2024?

Till Stora intervjun: ”Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med ett tillgångsslag som infrastruktur som har ett så viktigt uppdrag och starkt momentum.”

Investeringar innebär en risk. Produkter inom alternativa investeringar riktar sig endast till professionella investerare.