Marknadsrapport februari 2024

2024-02-08

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Den amerikanska centralbanken är redo att sänka räntan under 2024 även om en marssänkning är för tidig och ”inte sannolik”.
  • Tillväxtutsikterna för eurozonen är betydligt svagare än i USA och det är framför allt den tyska ekonomin som tynger ned utsikterna.
  • De kinesiska myndigheterna meddelade om ännu mer stimulanser för att förstärka både ekonomin och marknaderna.

Storebrand Marknadsrapport februari 2024