Verksamhetsuppdatering för Storebrand Asset Management Q4 2023

2024-02-07

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning 779 miljoner NOK
  • Nettoinflöden 29 miljarder NOK under Q4 (70 miljarder NOK YTD) 
  • Förvaltat kapital 1212 miljarder NOK

Storebrand Asset Management redovisade en nettoomsättning på 779 miljoner NOK under det fjärde kvartalet 2023. Den positiva trenden i inflöden fortsatte i det fjärde kvartalet och uppgick till 29 miljarder, med ett positivt nettoflöde på 70 miljarder för helåret 2023. Starka finansiella marknader bidrog också till tillväxten i förvaltat kapital för både Q4 och helåret. Vid årets slut uppgick vårt totala förvaltade kapital till 1212 miljarder NOK, en ökning med 193 miljarder under året.

”Vi stängde året med ett rekordhögt förvaltat kapital och starka inflöden i Norden. Vi fortsätter vår internationella resa och tar utgångspunkt i vårt produktutbud med höga hållbarhetskrav, säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management.

Efterfrågan från institutionella kunder i Norden indikerade en anpassning till den nya räntemiljön med nya upphandlingsprocesser och ett ökat intresse för portföljförändringar. Infrastruktur är alltmer på kundernas radar; inte minst på grund av den roll tillgångsslaget kan spela i övergången till mer hållbara samhällen. Dessutom är infrastruktur som investering relativt motståndskraftig i en miljö med höga räntor och gynnas av sina inflationsskyddande egenskaper.

Lokal styrka
I Sverige erhöll Storebrand Fonder det näst största inflödet på marknaden för 2023, enligt data från Fondbolagens Förening. Fondbolagets nettoinflöden på 18,8 miljarder SEK utgjorde 19,4 procent av marknadens totala nettoinflöden på 97,2 miljarder SEK. Vi nådde också en milstolpe i december när Storebrand Fonder passerade 400 miljarder NOK i förvaltat kapital.

Därtill rankades Storebrand Asset Management som den näst bästa kapitalförvaltaren i Sverige av distributörer och behöll sin förstaplats i hållbarhetsrankingen från Kantar Prosperas Fund Distributors & Selectors 2023 Sweden. Av svenska institutioner rankas vi som nummer ett på totalen och har även bland dessa en förstaplats när det kommer till hållbara investeringar.

Till pressreleasen i sin helhet: Storebrand Asset Management Q4 2023 business update | Storebrand (mynewsdesk.com)


DISCLAIMER Historical returns are no guarantee of future returns. Future returns will depend, among other things, on market developments, the manager's skills, the funds’ risk profile and management fees. The returns can be negative as a result of price losses. There is risk associated with investments in the funds due to market movements, developments in currency, interest rates, economic conditions, industry- and company-specific conditions. Before investing, customers are advised to familiarize themselves with the funds’ key information and prospectus, which contains further information about the funds’ characteristics and costs.