Tre snabba frågor till Susanna Kaas von Mentzer, ränteförvaltare

2023-11-23

Vår ränteförvaltare Susanna Kaas von Mentzer kommenterar räntebeskedet.

Tre snabba frågor till Susanna Kaas von Mentzer, förvaltare i Storebrands ränteteam

Kort kommentar till Riksbankens besked om en oförändrad styrränta?
🗨 -
Det var ett osäkert läge inför mötet och vi fick en marknadsreaktion som var förväntat givet en paus, det vill säga marknaden har tagit bort ytterligare en höjning från räntebanan samtidigt som längre räntor är princip oförändrade. Jag tror att marknaden under nästa år kommer våga investera i fonder med längre duration, det vill säga ta en högre ränterisk.

En ekonomisk effekt av de fruktansvärda krig som nu pågår kan vara stigande oljepriser som påverkar inflationen. Har det materialiserats?
🗨-
Effekten på räntemarknaden har hittills var mycket begränsad. Oljepriset har sjunkit en hel del, vilket sannolikt är mer kopplat till en minskad efterfråga på grund av en sämre konjunkturutveckling.

Inflationen sjunker, kronan stärks och arbetslösheten stiger. Vad har vi att förvänta oss framåt, ser du risker för höjningar?
🗨-
Mycket talar för en svagare utveckling för svensk ekonomi framöver och jag tror att de blir svårt för Riksbanken att kunna leverera ytterligare en höjning. Det finns fortsatt risker på uppsidan, men min uppfattning är att vi har sett den sista höjningen och att marknadens intresse har skiftat från fokus på centralbanken till konjunkturutvecklingen.