Återförsäljare rankar Storebrand som en av de bästa kapitalförvaltarna

2023-11-23

När återförsäljare av fonder betygsätter de största kapitalförvaltarna i Sverige placerar sig Storebrand Asset Management sammantaget på en andraplats och tar återigen hem förstapriset för sin kompetens inom hållbara investeringar.

Kantar Prosperas undersökning Fund Distributors & Selectors 2023 Sweden baseras på intervjuer med beslutsfattare inom fonddistribution och fondanalys som fått frågor om Sveriges största kapitalförvaltare. Intervjufrågorna täcker en mängd områden som kontakten med säljare, produktinformation, fondernas avkastning, tillgänglighet hos fondförvaltare och varumärkets styrka.

Av 19 förvaltare placerar sig Storebrand Asset Management sammantaget på en andraplats. När det kommer till kompetens inom hållbara investeringar rankas Storebrand Asset Management återigen på första plats. När respondenterna ombeds svara på vilka som är de största utmaningarna de kommande åren framkommer hållbarhetsrapportering som ett återkommande tema.

- Jag är oerhört glad och stolt över vår placering! Jag ser resultatet i Prosperas undersökning som ett fint kvitto på allas insatser under året, säger Martin Almblad chef för extern distribution på Storebrand Asset Management Sverige.

Den största förflyttningen under året gjordes i utvärderingspunkten Kundkontakt, där Storebrand gick från plats 9 till 1. Storebrand tog också stora kliv framåt i Varumärkesstyrka.

- Det här året har varit utmanande för investerare som behövt navigera i lägre tillväxtmiljö, höga räntor och inflation. Därför har det varit extra viktigt för oss att ha en nära kontakt med våra kunder för att kunna bidra med så relevant information och analys som möjligt. När det kommer till kundernas vilja att rekommendera Storebrand Asset Management behåller vi en andraplats och fortsätter sikta mot toppen, avslutar Martin Almblad.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.storebrand.se hittar du faktablad och prospekt. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrand.se/storebrand/hallbarhet/metod/.