Marknadsrapport november 2023

2023-11-06

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • En förlängning av konjunkturcykeln bekräftas allt mer av uppjusterade tillväxtutsikter i USA samt nu en trolig botten för viktig industribarometer.
  • Långa amerikanska statsräntor stiger vidare och nådde symboliska 5 procent i oktober innan de föll tillbaka något.
  • Ökad geopolitisk risk kan påverka tillväxtutsikterna om konflikten eskalerar och involverar fler länder.

Till Storebrand Marknadsrapport november 2023