"Här är spararnas favoriter bland räntefonderna" artikel i Privata Affärer

2023-09-05

"Räntefonder kan för första gången på många år ge en avkastning att räkna med. Av de mest ägda svenska långräntefonderna har Storebrand Grön Obligation haft bäst utveckling." Helena Rothstein på Privata Affärer skriver pedagogiskt om skillnaden mellan olika räntefonder.

Till artikeln i Privata Affärer: Här är spararnas favoriter bland räntefonderna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrand.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrand/hallbarhet.