Vår ränteförvaltare Susanna Kaas von Mentzer intervjuas i Realtid

2023-02-24

Den underliggande inflationen blev överraskande hög i både marknadens och Riksbankens ögon. Flera ekonomer flaggar nu för fler räntehöjningar från Riksbanken.

"Marknaden prissätter just nu en reporäntetopp på nästan 4 procent och vår uppfattning är att vi med stor sannolikhet kommer landa däromkring", säger Susanna Kaas von Mentzer, portföljförvaltare svenska räntor på Storebrand Asset Management, i Realtids fredagspanel.

Till artikeln i Realtid: Realtids fredagspanel