"Europeiska fonder lovar för mycket – svenska håller färgen"

2022-11-09

Storebrand Fonders produktchef Kristian Håkansson intervjuades i Di på temat varför vi ute i Europa ser fonder kategoriseras om från artikel 9 till 8, medan det i Sverige råder en motsatt trend med fler artikel 9-fonder utan att någon ”tänker om” i termer av kategorisering. 

"I takt med att kraven ökar på hållbara fonder att bli mer transparenta kring sina innehav väljer allt fler europeiska förvaltare att överge högsta hållbarhetsstämpeln. Men den så kallade grönblekningstrenden har inte nått Sverige ännu."

Ett bra samarbete inom Fondbolagens Förening, The Swedish Investment Fund Association vad gäller regelverksbevakning är en del av förklaringen, enligt Håkansson.

Läs hela artikeln på Di: "Europeiska fonder lovar för mycket – svenska håller färgen"