Förnybar energi i rampljuset igen – “solklar vinnare på sikt”

2022-09-02

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina, skenande energipriser och ökade regulatoriska krav på att världen ska ställa om snabbare till hållbara energikällor, har många bolag inom förnybar energi rusat på börsen i år – trots ett bistert marknadsklimat. Det är en utveckling som Storebrands förvaltare Philip Ripman tror kommer fortsätta. 

“På lång sikt är bolag inom förnybart solklara vinnare. Det är förvånansvärt att vårt beroende av fossila bränslen och Ryssland som leverantör av olja och gas inte ifrågasatts mer tidigare. Invasionen av Ukraina blev en tydlig trigger, men förstärker bara en långsiktig trend mot förnybara energikällor som vi investerat i länge”, säger Philip Ripman som förvaltar fonden Storebrand Renewable Energy.

Fonden, som investerar i tre stora teman; solenergi, vindkraft, elnät och infrastruktur, letar bolag som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar och har haft en mycket stark utveckling under 2022. Vid utgången av augusti månad summerade uppgången för fonden till cirka 22 procent, samtidigt som globala aktier uttryckt som MSCI All Countries World Index, net return, hade backat med cirka 3,4 procent i lokal valuta*.

Enligt Philip har uppgången varit relativt jämnt fördelad över fondens underliggande investeringsteman, men han lyfter fram några av fondens innehav som tydliga bidragsgivare.

Läs hela artikeln (Privata Affärer): "Förnybar energi i rampljuset igen – “solklar vinnare på sikt”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrand.se hittar du faktablad och prospekt. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrand.se/storebrand/hallbarhet/metod/.