Storebrand Asset Management stärker förvaltningsteamet med Nader Hakimi Fard

2022-09-01

Storebrand Asset Management fortsätter att växa på den nordiska marknaden och stärker förvaltningsteamet med Nader Hakimi Fard. Nader kommer närmast från Söderberg & Partners där han arbetat som analytiker och förvaltare. Dessförinnan arbetade Nader som fondförvaltare på Danske Bank.

Nader blir en del av teamet som förvaltar fonderna Global Solutions, Smart Cities, Renewable Energy och Equal Opportunities. Nader kommer initialt vara co-förvaltare av fonden Storebrand Global Solutions.

- Jag ser fram emot att bli en del av förvaltarteamet i Storebrand. Jag har följt deras arbete länge och är särskilt inspirerad av det långsiktiga fokuset på hållbarhet, som är mer relevant än någonsin, säger Nader Hakimi Fard ny förvaltare på Storebrand.

- Nader var en självklar kandidat och kompletterar teamet bra. Stort fokus har lagts på att hitta en person som kan komplettera vår existerande strategi och förvaltningsfilosofi. Naders bakgrund och erfarenheter inom förvaltning ger oss möjlighet att stärka vår position ytterligare som en stark hållbar kapitalförvaltare med globalt fokus och lokal närvaro, säger Philip Ripman, förvaltare och chef för Solutionsteamet.

20 viktiga miljarder
2012 startades den första solutionsfonden, Global Solutions, som fick delvis ny inriktning 2018 i samband med att Storebrand reviderade sin analysmodell för att ligga mer i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Strategin har nu ett förvaltat kapital på 20 miljarder SEK och tre sub-fonder som avspeglar tre av fondens fyra teman förnybar energihållbara städer och lika möjligheter. Teamet består av fyra förvaltare som även är gemensamt ansvariga för att bygga och utveckla Storebrand Asset Managements lösningsportfölj.

- Att investera hållbart är viktigare än någonsin. I en global kontext som ständigt utmanas, blir de finansiella instrument som verkar för lösningar helt avgörande. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt koncept och hoppas att fler investerare succesivt inser hur de kan bidra till en hållbar utveckling samtidigt som de tjänar pengar. Med Nader på teamet kan vi få ytterligare kraft i det arbetet, avslutar Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder.

Fortsatt tillväxtresa
Storebrand Asset Management har haft en stark tillväxt på den nordiska marknaden de senaste fem åren och bolaget har breddat sitt erbjudande från att primärt erbjuda fonder till att nu tillhandahålla en bred palett av hållbara alternativa investeringslösningar så som Private Equity, infrastruktur och fastigheter. Det förvaltade kapitalet har ökat från 600 till över 1000 miljarder SEK.

Nader blir en del av ett nordiskt team med placering i Stockholm och tillträder tjänsten den 1 september.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Pressmeddelandet 2022-09-01