Sustainable Investment Review Q1 2023

2023-05-10

Nu publicerar vi vår Sustainable Investment Review Q1 2023. I tider då många ser risker med grönmålning ser vi att det blir än mer viktigt att konkret visa på vad vi gör för att driva opinion och pusha hela branschen att göra reell skillnad. Storebrand arbetar aktivt med att välja in, påverka och välja bort bolag som vi inte anser vara lyhörda eller har en vilja att anpassa sig efter uppställda hållbarhetsmål. Sustainable Investment Review är ett verktyg för oss att få prata mer om vad vi faktiskt gör.

I den här utgåvan av vår kvartalsvisa Sustainable Investment Review undersöker vi hållbarhet i flera aspekter av alternativa investeringar, ett område som fått förnyat intresse i den nuvarande makromiljön med ihållande inflation och stigande räntor.

Storebrand Asset Managements vd Jan-Erik Saugestad reflekterar över vad som kan saknas i aktuella debatter om hållbara investeringar. Margrethe Assev berättar om sina prioriteringar när hon börjar i den nya rollen som Storebrand Groups hållbarhetschef; och Chief Investment Officer Dagfin Norum ger en uppdatering om hur vi bygger klimattåliga ränteportföljer.

Handlar fastigheternas roll i klimatutmaningen främst om passiv energieffektivitet och inköp av förnybar energi? Hållbarhetscheferna Unn Hofstad och Rune Stenbro ger oss en tidig titt på Storebrand Fastigheters resa mot en mycket mer aktiv framtid.

Spelar hotade arter någon roll ur investerarperspektivet? Head och climate and Environment Emine Isciel kastar ljus över de frågor och dilemman som investerare nu står inför när det gäller att skydda naturen i nettonollövergången.

Här kan du läsa hela rapporten (på engelska): Storebrand Asset Management Sustainable Investment Review Q1 2023