Sustainable Investment Review Q2 2023

2023-09-08

I vår rapport för hållbara investeringar Q2 2023 belyser vi tillitens roll i hållbar finans.

- I den här utgåvan tar vi ett steg tillbaka för att se över tillitens roll i hållbar ekonomi eftersom nya regleringar och skilda synpunkter på ESG ger upphov till frågor om förtroende och transparens, säger Kamil Zabielski, Chef för Risk- och Ägarstryning.

Rapporten fördjupar sig också i andra viktiga ämnen som nordiskt samarbete inom aktivt ägande, djuphavsbrytning och standarder för utsläppsrapportering.

Läs Kamils förord ​​och hela rapporten här (på engelska): Sustainable Investment Review Q2 2023