Marknadsrapport september 2023

2023-09-07

Läs mer om marknadsläget den senaste månaden och våra utsikter.

I denna månadsrapport kan du bland annat läsa om:

  • Inflationen i USA föll från 9 till 3 procent på grund av baseffekter från energipriserna som nu är uttömda i och med stigande oljepriser
  • Kärninflationen är fortsatt hög och centralbankernas fokus riktas nu mot arbetsmarknaden och lönetillväxten
  • På makrosidan har industribarometrarna i Europa fortsatt att falla och i Kina har oro kring fastighetsmarknaden blossat upp. Detta kommer troligtvis att sänka de globala tillväxtutsikterna framöver.

Till Storebrand Marknadsrapport september 2023