Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Pressmeddelande: Snabbast växande kapitalförvaltaren i Norden

2021-04-28

Den starka tillväxten i förvaltat kapital (AuM) från förra året fortsätter och Storebrand Kapitalförvaltning inleder årets första kvartal med en ökning på 25 miljarder norska kronor. Totalt förvaltat kapital uppgår nu till 987 miljarder norska kronor, + 19% mätt mot Q1 2020.

Q1 kännetecknas av starka positiva nettoflöden på 24 miljarder norska kronor, där den underliggande avkastningen motverkades av valutaeffekter. Intäkterna under första kvartalet uppgick till 446 miljoner norska kronor, en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år.

- Vi är mycket nöjda med det starka första kvartalet. Hållbarhet är fortfarande en stark drivkraft för tillväxt likaså det ökade intresset för alternativa investeringar som fastigheter, Private Equity, Private Debt och infrastruktur, säger Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management.

Viktiga händelser

  • Nordens snabbast växande kapitalförvaltare enligt data från AMWatch.
  • AuM uppgår till 987 miljarder norska kronor (99 miljarder euro). En ökning med + 19% mätt mot Q1 2020.
  • Det totala kapitalet i fossilfria fonder uppgår till 375 miljarder norska kronor (273 miljarder per Q1 2020)
  • Kapital investerat i lösningsbolag har ökat från 9,7 miljarder norska kronor Q1 2020, till 25,6 miljarder norska koronor Q1 2021.
  • Storebrand Asset Management tilldelades ”Best Fund House: Overall (i Sverige)” av Morningstar
  • Ökat intresse för hållbara alternativa investeringslösningar som fastigheter, Private Equity, Private Debt och infrastruktur

Sustainable Finance Disclosures Regulation på plats
Efter tre års förberedelser trädde slutligen EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR eller Disclosureförordningen) i kraft under det första kvartalet 2021. Syftet med den nya förordningen är att främja utvecklingen av hållbara investeringar, öka transparensen och undvika grönmålning. Från och med Q1 2021 är 69 procent av Storebrand Asset Managements förvaltade kapital klassat som artikel 8 eller 9 enligt SFDR (inklusive fondbolagen SPP Fonder, Delphi Fonder och SKAGEN).

- Vi är sedan start positiva till den nya regleringen och är övertygade om att den kommer att hjälpa investerare att utvärdera vilka fonder som verkligen integrerar hållbarhet i sina processer. I den här första omgången av klassificeringen av fonder kommer med all säkerhet olika förvaltare att ha tolkat regleringen på olika sätt. Olika asset managers har säkert tolkat förordningen på olika sätt och vi kommer troligen se olika initiativ som syftar till att positionera fler strategier som kategori 8 eller 9. Vi förväntar oss också att den externa granskningen av finansmarknaden kommer att öka som en följd av den initiala självutvärderingen.

Snabbast växandekapitalförvaltaren i Norden
Den starka trenden för hållbara fonder fortsätter över hela Europa, och hållbara fonder har vuxit mer än dubbelt så snabbt som andra fonder under de senaste fem åren. Det omfattar både nya fonder men också det faktum att befintliga fonder integrerat hållbarhet. Hållbara fonder har dessutom överlag presterat bättre, och till i genomsnitt en lägre avgift*.

- Kapitalet som investerats i hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste fem åren, och vi ser samma trend i våra egna inflöden. Förra året rankades Storebrand Asset Management som den snabbast växande Asset Managern i Norden (AMWatch), och våra förvaltade tillgångar växte med 15,7 procent, framför allt tack vare vårt hållbarhetstänk.

- I takt med att våra kunder i större utsträckning önskar diversifiera sina portföljer har intresset ökat för alternativa investeringar som fastigheter, Private Equity, Private Debt och infrastruktur. Våra kunder kräver dessutom att alla tillgångsslag ska förvaltas hållbart, och här har vi för avsikt att fortsätta att ligga i framkant.

Ökade investeringar i hållbar infrastruktur
Storebrand Asset Management har investerat i Infranode II och blir en strategisk saminvesteringspartner till Infranode i syfte att finna nya investeringsmöjligheter och med ambitionen att ytterligare expandera inom infrastruktur. Detta kompletterar våra befintliga partnerskap med AIP, PKA och Pensam väl.

- Infranode är en erfaren spelare med ett starkt track reckord. De har liknande investeringsmål, starkt fokus på hållbarhet och delar vår ambition och vilja att åstadkomma impact. Samarbetet med Infranode gör att vi kan utöka vårt erbjudande och ge våra kunder tillgång till en än mer diversifierad investeringsportfölj genom olika saminvesteringar.

- Det nordiska sättet att investera hållbart är globalt erkänt och vi har en lång tradition av samarbete med andra investerare. Partnerskap är enligt oss nyckeln till framgång i hållbarhet.

Raising the bar - Storebrand, PKA and PenSam commit to a new climate and infrastructure fund of up to NOK 45 billion

Stärkt åtagande mot Net Zero
I slutet av mars skrev Storebrand Asset Management tillsammans med ytterligare 42 investerare under Net Zero Asset Managers Alliance-initiativet. Gruppen ska i samarbete med sina kunder uppnå utsläppsmålen för 2030 och nå Net Zero senast 2050. Initiativet har signerats av 73 globala kapitalförvaltare som tillsammans står för 32 biljoner USD i förvaltat kapital, vilket motsvarar mer än en tredjedel (36 procent) av världens samlade förvaltade tillgångar.

- Vårt åtagande att bli Net Zero 2050 antogs redan 2019, ett åtagande vi nu förstärkt genom att gå med i även Net Zero Asset Managers Alliance. Det finns mycket vi kan göra på egen hand för att påskynda den gröna omställningen, men tillsammans med andra är vi ännu starkare. När vi går samman med andra investerare, kapitalförvaltare, företag, lagstiftare och regeringar har vi en betydligt större chans att lyckas. När det gäller klimatet vinner vi eller förlorar vi tillsammans, avslutar Saugestad.

Lanseringar och nyckelrekryteringar
Storebrand Asset Management launches a sustainable Nordic Real Estate Fund

Kamil Zabielski appointed Head of Sustainable Investments

 *Rapport från Efama (European Fund and Asset Management Association) ”ESG-investing in the Ucits market – A powerful and inexorable trend”