Storebrand, PKA och PenSam i ny klimat- och infrastrukturfond

2020-11-10

Storebrand, PKA och PenSam, går samman och förbinder sig att investera upp till 43 miljarder i en ny klimat- och infrastrukturfond. Fonden är till dags dato en av Nordens största.

"Det här samarbetet markerar starten på vårt inträde inom infrastrukturområdet, både som investerare och kapitalförvaltare, samtidigt som det stärker vår position inom hållbarhet. Våra institutionella kunder är väldigt angelägna om att kunna diversifiera sina portföljer med den här typen av långsiktiga alternativa investeringar som både ger stabil avkastning och har positiv påverkan på klimatet. Det är därför väldigt glädjande att vi nu kan utveckla detta verksamhetsområde och möjliggöra för våra kunder att saminvestera med oss", säger Jan Erik Saugestad, VD Storebrand Asset Management.

Gemensam ambition och hållbart ledarskap

Den nya fonden är framtagen och förvaltas AIP management - PKA, PenSam och Storebrand Asset Managements gemensamma investmentbolag. AIP Management förvaltar redan idag över 29 miljarder kronor i bland annat vindkraftverk och solparker på uppdrag av PKA och PenSam. De befintliga ägarna ökar därmed sina åtaganden med 50% och Storebrand går in som den första investeraren utanför Danmark. Med det nya samarbetet stärker parterna sitt ledarskap inom hållbara investeringar.

”Med en investering på totalt 43 miljarder i en av de största klimat- och infrastrukturfonderna i Norden lyfter vi hållbara investeringar till en helt ny nivå. Att vi får med oss en erfaren investerare som Storebrand gör det möjligt för oss att stärka AIP Management ytterligare. Det visar vilken framgång AIP har haft sedan plattformen grundades 2012 och att modellen är unik inte bara i en dansk kontext utan även internationellt, säger Jon Jonsen, VD för PKA.

Torsten Fels, VD för PenSam, betonar också värdet av det nordiska samarbetet:
”Med detta samarbete visar vi att vi är starkare tillsammans. Den här typen av samarbete är oerhört viktigt för oss, så att vi på uppdrag av våra medlemmar, kan fortsätta att leda den gröna omställningen."

"Vi är mycket nöjda med det förtroendet som PKA och PenSam visar AIP-teamet med de nya och ökade åtagandena för fonden. Samtidigt är vi stolta över att kunna attrahera en så ansedd partner som Storebrand till AIP-plattformen som saminvesterare och delägare. Vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsrika investeringsstrategi och leverera en attraktiv riskjusterad avkastning till nuvarande och framtida investerare ”, säger Kasper Hansen, Managing Partner på AIP.