Sustainable Investment Review Q3 2023

2023-11-07

I vår rapport för hållbara investeringar Q3 2023 undersöker vi bland annat behovet av, och rollen för finanssektorn, att vidta åtgärder mot klimatförändringar.

Vi påminns återigen om klimatutmaningen som vi alla står inför. FN:s forskningsinstitut UNU-EHS har just publicerat Interconnected Disaster Risks, en ny rapport som beskriver hur allvarliga flera klimatrelaterade hot är. Rapporten skisserar dystert den nuvarande situationen, nämligen att vi är på väg att träffa flera potentiella miljövändpunkter.

Med den bakgrunden undersöker vi i den här utgåvan av vår Sustainable Investment Review behovet av, och rollen för finanssektorn, i att vidta åtgärder mot klimatförändringar. Som vår vd Jan Erik Saugestad betonar i vår klimatrapport är transparensen i vårt arbete viktigt. 

Du hittar många fler uppdateringar om våra aktiviteter inom hållbara investeringar i den här utgåvan. Vi hoppas att du kommer att tycka att det är intressant och informativt!

Storebrand Sustainable Investment Review Q3 2023