Storebrand Asset Management topprankas av institutionella investerare

2024-06-20

Storebrand Asset Management tar andraplatsen i Kantar SIFOs årliga undersökning "Prospera Extern Kapitalförvaltning". Undersökningen görs bland institutionella investerare i Sverige som har mer än 300 miljoner kronor i externt förvaltat kapital.

- Att vi behållit vår höga placering under den senaste femårsperioden visar på en stabilitet när det kommer till att skapa mervärde för våra kunder. Vi är priviligierade som har ett bra erbjudande för att bygga robusta och väldiversifierade portföljer med höga hållbarhetskrav. Det har attraherat en stor och lojal kundbas inom både passiva och aktiva strategier samt alternativa tillgångsslag,  säger Anna Jönsson, vd och chef för Institutionella kunder på Storebrand Asset Management Sverige och fortsätter:

- Även om vi förbättrar oss i absoluta termer har ett minskat avstånd relativt branschkollegor på flera mätpunkter gjort att konkurrensen hårdnar. Det är en bra trend som gynnar kunderna och gör att vi fortsatt alltid behöver vara på tå.

I Prosperas undersökning bedöms produktkvalitet, avkastning, hållbarhet, säljkompetens, administration, produktinformation, varumärke och kundservice. På totalen kom Storebrand Asset Management tvåa efter Handelsbanken och ligger kvar på en förstaplats inom hållbarhet.

Hållbarhetsrapportering i fokus

Respondenterna fick även delge vilka utmaningar de ser. Teman som återkom var att kunna erhålla en god riskjusterad avkastning och samtidigt bättre likviditetsmöjligheter i alternativa tillgångsslag som gärna får omfattas av en mindre administrationsbörda. Det uttrycktes också oro om räntan tvingas ner till låga nivåer igen.

- Det är en svårnavigerad marknad för många kapitalägare. Att då kunna arbeta strategiskt och i partnerskap för att vägleda och stötta upp våra kunder är otroligt viktigt, säger Anna Jönsson.

Det framkom tydligt i undersökningen att regleringar inom hållbarhet fortsatt är ett område som många behöver stöttning i och vill kunna mäta och kvantifiera på ett tydligare sätt.

- Hållbarhet har varit ett centralt tema för institutionella investerare länge och är ett av de främsta skälen som både kunder och anställda anger när de väljer oss. Vi vill göra det enkelt att välja rätt och bidrar med vägledning och stöttning kring bland annat regelverk och rapportering. Vår målsättning är att stötta institutionella investerare i sina utmaningar som en långsiktig partner, avslutar Anna Jönsson.


Årets undersökning genomfördes mellan den 9 april och 12 juni. 148 organisationer deltog. Storebrand Asset Management fick näst högst betyg på totalen och högst betyg inom hållbar förvaltning och konkurrenskraftiga priser. Länk till External Asset Manager Sweden 2024.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På https://www.storebrand.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Informationen riktar sig inte till investerare eller marknader där sådan marknadsföring vore otillåten. Produkter inom alternativa investeringar riktar sig endast till professionella investerare. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se  www.storebrand.se/storebrand/hallbarhet/metod/.