Storebrand ökar sin ägarandel i den danska infrastrukturförvaltaren AIP

2024-07-01

Pressmeddelande 2024-06-26 - Storebrand har ingått avtal att förvärva ytterligare 50 % av aktierna i den danska infrastruktur-fondförvaltaren AIP Management P/S (“AIP”). Den totala ägarandelen uppgår nu till 60 %. AIP grundades av pensionsbolaget PKA och har huvudkontor i Köpenhamn med ett totalt åtagande från investerare på 8 miljarder euro (90 miljarder NOK).

Redan år 2020 blev Storebrand Asset Management AS (”SAM”) ägare av 10 % i AIP i samband med att kapital tilldelades AIPs plattform. Därmed blev Storebrand den första internationella partnern och investeraren i den danska fondförvaltaren av infrastruktur.

Med den utökade ägarandelen, efter nuvarande förvärv om ytterligare 50 % av aktierna, får Storebrand tillgång till en väletablerad plattform för infrastruktur. Det kompletterar befintligt utbud av alternativa tillgångsslag som inkluderar fastigheter, private equity och private debt. Samtidigt innebär förvärvet att AIP kan dra nytta av Storebrands starka position i Norden, skalbarhet och starka relation till investerare.

AIP kommer fortsatt att ledas av sina befintliga partners, behålla sin självständighet och verka under varumärket AIP, som en del av erbjudandet i Storebrand Asset Managements multibutik. Ägarna, som utöver Storebrand, fortsatt inkluderar de danska pensionsfonderna PKA och PenSam samt partners i AIP, bygger vidare på det starka partnerskapet för att ytterligare utveckla och stärka AIPs plattform.

”Med AIP breddar vi vårt investeringsutbud inom infrastruktur och stärker Storebrand Asset Managements position som en partner för hållbara investeringar. Våra kunder visar ett stort intresse för den här typen av långsiktiga investeringar med stabil avkastning och positiv impact. AIP har ett starkt track record och hållbara investeringar är kärnan i deras investeringsstrategi. Partnerskapet med de andra danska pensionsfonderna har fungerat bra och tillsammans tar vi nu AIP till nästa nivå, säger Storebrand Asset Managements vd Jan Erik Saugestad.

Storebrand förvaltar idag en infrastrukturfond, Storebrand Infrastructure Fund, med ett totalt åtagande på 1 miljard euro. Denna fond och den nyligen etablerade uppföljande fonden kommer fortsätta investera i linje med uppsatta mandat. AIP är redan en strategisk partner för Storebrands infrastrukturfonder.

AIP, som har 8 miljarder euro (90 miljarder NOK) i kommitterat kapital, adderar investeringsmöjligheter och ett kompletterande nätverk för att stärka positionen i Danmark, Norden och internationellt.

”Jag är stolt över vad vi har åstadkommit så här långt och imponerad över PKAs vision att gå in i marknaden för förnybar energi för mer än ett decennium sedan. Partnerskapet med Storebrand har varit positivt och transparent, grundat i delade värderingar. Med Storebrand som majoritetsägare får vi en fantastisk partner som kan hjälpa oss att uppnå vår fulla potential och påskynda övergången till en nettonoll-ekonomi genom att möjliggöra för ännu fler investerare att investera i energiomställningen, säger Managing Partner i AIP, Kasper Hansen.

PKA, som var bland de första att investera stort i förnybar energi, grundade AIP år 2012. Syftet var både att öka PKAs egna investeringar i grön energi och skapa en plattform för andra investerare. Drygt ett decennium senare har det burit frukt och AIPs investeringar i infrastruktur levererar nu grön elektricitet till 5,9 miljoner hushåll i Europa och Nordamerika.

"Tillsammans med teamet på AIP har vi etablerat en specialiserad plattform som levererar goda resultat både för den gröna omställningen av den europeiska och nordamerikanska energiinfrastrukturen och industrin, samtidigt som den ger imponerande långsiktiga avkastningar till våra medlemmars pensioner," säger Jon Johnsen, VD för PKA, och tillägger:

"AIP har nu nått en punkt där bolaget är redo att ta nästa steg så att fler investerare kan dra nytta av AIPs expertis och investeringsmöjligheter. Därför har vi kommit fram till att Storebrand, med sin storlek och kommersiella plattform, är en mer naturlig majoritetsägare för AIP Management i framtiden.”


Kompletterande citat från Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management:

"Det finns enorma investeringsbehov för att stödja energiomställningen. Det omfattar allt från ny infrastruktur för produktion och distribution till uppgraderingar av befintlig infrastruktur."

"De viktigaste finansiella egenskaperna med infrastrukturinvesteringar är långsiktigt stabila kassaflöden, låg korrelation med andra tillgångsslag och kassaflöden som håller jämna steg med inflationen. Investeringarna har ofta en ensam leverantörsposition, med hög efterfrågan och förutsägbara kassaflöden, vilket gör dem attraktiva för investerare."

”Med Storebrand-koncernens livförsäkringsbolag som ankarinvesterare erbjuds våra kunder unika investeringsmöjligheter att saminvestera. Realtillgångar som grön infrastruktur tillhandahåller också grundläggande samhällstjänster och kan vara med och bidra till en hållbar transition.”

Kompletterande citat från Kasper Hansen, Managing Partner AIP:

"AIP har investerat mer än 7 miljarder euro i infrastruktur till stöd för omställningen för grön energi. Vi kommer att fortsätta att utnyttja vår investeringsplattform och expertis genom ytterligare specialisering, fokusering på våra kärnkompetenser och accelerering av den påverkan vi kan ha på den nödvändiga energiomställningen.”

"AIP kommer att dra nytta av Storebrands starka plattform, skalbarhet och relationer med investerare. Detta kommer göra det möjligt för ännu fler investerare att bidra till energiomställningen, en av de största megatrenderna under vår livstid, på ett effektivt sätt.”

"När vi övervägde nästa steg på vår resa var bevarandet av vår kultur och våra värderingar, som utgör kärnan i det vi gör och våra interaktioner med andra, en viktig faktor. Vår kultur är på många sätt det som särskiljer oss och har möjliggjort vår framgång. Med tanke på vårt fina partnerskap med Storebrand och våra delade värderingar var de ett naturligt val som ny huvudägare av AIP."

Kompletterande citat från Jon Johnsen, vd PKA:

”Vi är mycket nöjda med avtalen med Storebrand och ser fram emot att följa och dra nytta av AIPs utveckling i den nya ägarstrukturen. Vi på PKA kommer fortsätta att vara engagerade i AIP, både som minoritetsägare i förvaltningsbolaget och som investerare i AIPs projekt. Självklart behåller vi också alla våra befintliga investeringar via AIP.”


OM STOREBRAND
Storebrand är en nordisk finanskoncern som erbjuder ökad ekonomisk trygghet för människor och företag. Vi erbjuder hållbara lösningar och uppmuntrar våra kunder att fatta välgrundade ekonomiska beslut för framtiden. Vårt syfte är tydligt: vi skapar en ljusare framtid. Storebrand har cirka 55 000 företagskunder, 2,2 miljoner privatkunder och förvaltar 1 281 miljarder NOK. Koncernen har sitt huvudkontor på Lysaker utanför Oslo, Norge. Storebrand (STB) är noterat på Oslo Börs. Besök oss på Storebrand.no

Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige, Amanda Broomé:
amanda.broome@storebrand.se eller (+46) 708 52 85 24

OM AIP MANAGEMENT

AIP Management är specialiserade på energi- och infrastrukturinvesteringar som underlättar energiomställningen i Europa och Nordamerika. Teamet består av 90 personer med omfattande expertis inom investeringar och energi från kontoren i Köpenhamn, London, Madrid och New York. Hittills har AIP investerat över 7 miljarder euro i energiomställningstillgångar. Detta inkluderar förnybara energitillgångar med en kapacitet på cirka 7 GW. När AIPs investeringar är i full drift bidrar de till att undvika 10 miljoner ton växthusgaser och stödjer cirka 5,9 miljoner hushåll med förnybar el. Besök aipmanagement.dk

Head of Investor Relations AIP, Amanda Tonsgaard:
at@aipmanagement.dk eller (+44) 758 373 2020

OM PKA

PKA är ett av Danmarks största pensionsbolag. Vi tillhandahåller livslång trygghet till över 360 000 medlemmar, främst från social- och hälsosektorn. Medlemmarna är också våra ägare. För deras räkning förvaltar vi tillgångar på 440 miljarder DKK, som vi investerar i solkraft, vindkraft och FN:s hållbara utvecklingsmål. Vi är stolta över att vara en grön ledare inom pensionsbranschen. För att långsiktiga ansvarsfulla investeringar genererar god avkastning för våra medlemmar, samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid. Besök pka.dk

Head of Media Relations PKA, Nicholas Rindahl:
nrl@pka.dk eller (+45) 30 16 11 24

Pressmeddelandet: Storebrand ökar sin ägarandel i den danska infrastrukturförvaltaren AIP Management