Stor effekt av Storebrands påverkansdialoger med stålbolag i Japan

2023-05-16

Storebrand har tidigare rapporterat om stora framgångar i sina dialoger med det japanska stålbolaget JFE för att minska bolagets koldioxidutsläpp. Nu tillkännager även det japanska stålbolaget Nippon att de tar stora steg för att minska sina utsläpp i produktionen.

JFE och Nippon är två ledande japanska stålbolag som Storebrand tillsammans med andra investerare i olika koalitioner haft stora framgångar med. Bland Storebrands innehav är bolagen 2 av de 20 största utsläpparna.

Stålindustrin i korthet

  • Stålindustrin är en av de branscher som idag släpper ut störst mängd växthusgaser (ca 7 %).
  • Japan står för 14 % av den globala stålindustrin.
  • Den årliga efterfrågan väntas fördubblas de kommande 30 åren.
  • För att nå de globala målen behöver utsläppen från sektorn minska med mer än 90 %. *

En stor del av växthusgaserna uppstår vid förbränningen av kol som används som så kallat reduktionsmedel i masugnarna där järnmalm renas från syre för att kunna förädlas till stål. Det kan låta som en omöjlig ekvation att nå nettonollutsläpp för stålsektorn, men om energikrävande traditionella masugnar byts ut till modernare elektriska ljusbågsugnar är det möjligt. Det krävs dock ett globalt intresse och lyhört ledarskap.

Positiva besked från Nippon och JFE

Nippon har nu meddelat att de påbörjat arbetet för att konvertera ytterligare två masugnar (blast furnaces) till elektriska ljusbågsugnar (electric arc furnace), vilket är en produktionsprocess som släpper ut betydligt mindre CO2. Bolaget avser även att konvertera alla sina återstående masugnar när de nått sin fulla livslängd, eller bygga om ugnarna för att säkerställa väsentligt minskade utsläpp.

  • För att säkerställa förverkligandet av sina långsiktiga klimatmål behöver stålbolagen visa på ambitiösa åtgärder inom en snar framtid. Accelererade framsteg före 2030 är absolut nödvändiga för att etablera en trovärdig avkarbonisering av stålindustrin och nå netto noll till 2050. Som aktieägare värdesätter vi den konstruktiva dialogen med Nippon Steel angående dessa frågor och välkomnar bolagets senaste tillkännagivande, säger Victoria Lidén ägarstyrningsansvarig på Storebrand Fonder och hållbarhetsanalytiker Storebrand Asset Management.

Även stålbolaget JFE har i dagarna meddelat att de kommer att ha en elektrisk ljusbågsugn klar år 2025. Då Storebrand började engagera sig i början av 2022 hade bolaget inga sådana planer.

Framgångar i Japan

Att Storebrand som en av Nordens största kapitalförvaltare även har så stora framgångar med sina påverkansdialoger med japanska bolag kan till viss del tillskrivas timingen att landet nu står värd för G7-toppmötet. Landet har nu möjlighet att positionera sig som ledande inom den snabbt föränderliga gröna stålmarknaden globalt.

*) Källa: The IEA NZE 2050 scenario data models Scope 1 emissions in the Iron and Steel industry falling 29% by 2030 and 91% by 2050 compared to 2019 levels.