Verksamhetsuppdatering för Storebrand Asset Management Q1 2023

2023-05-10

Storebrand Asset Management redovisade en nettoomsättning på 450 miljoner norska kronor för det första kvartalet 2023. Resultatet påverkades av en positiv finansiell marknad och en försvagning av NOK mot andra valutor.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning 450 miljoner NOK
  • Nettoinflöde 18 miljarder NOK
  • Förvaltat kapital 1111 miljarder NOK – all time high

Storebrand Asset Management redovisade en nettoomsättning på 450 miljoner norska kronor för det första kvartalet 2023. Resultatet påverkades av en positiv finansiell marknad och en försvagning av NOK mot andra valutor.

För kvartalet redovisades nettoinflöden på sammanlagt 18 miljarder norska kronor och det förvaltade kapitalet uppgick till 1111 miljarder norska kronor, en ökning med 91 miljarder NOK under 2023.

"I ett investeringsklimat med fortsatt ihållande höga räntor och inflationsnivåer förstärks vikten av att bygga en diversifierad och motståndskraftig portfölj med olika tillgångsslag. Vår starka position inom hållbara investeringar tillsammans med vårt multibutiks-koncept har varit viktiga komponenter för vår tillväxt och de starka institutionella inflödena"säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management.

Starka resultat och hög aktivitet på alla marknader
Storebrand Fonder hade ett starkt första kvartal med ett totalt nettoinflöde på 6,5 miljarder kronor, näst högst på den svenska fondmarknaden, och utsågs till Årets fondbolag av Söderberg & Partners.

På samtliga nordiska marknader har vi upplevt ett stort intresse för vårt ränteerbjudande givet rådande ränteläge.

Storebrands nordiska fastighetsverksamhet vann flera nya mandat inom framför allt segmenten bostäder och kommersiella fastigheter.

Under kvartalet investerade Storebrands infrastrukturfond i Tysklands största planerade havsbaserade vindkraftspark, He Dreiht. Den här typen av investeringar i förnybar energi, med beräknade stabila långsiktiga kassaflöden, är representativa för fondens fortsatta ambition.

Inom området för alternativa tillgångar är investeringar med fokus på hållbarhet och impact det snabbast växande området. Cubera Impact I har hittills gjort fyra väldiversifierade investeringar i Norden, EU och USA. Investeringarna omfattar bland annat hållbart jordbruk/vattenbruk, social integration och lågutsläppsteknologi.

Generellt sett över hela Norden ser vi ett fortsatt ökat intresse för våra indexnära strategier, Cuberas sekundära private equity-strategi och hållbara lösningsstrategier.

Hållbarhet alltid på agendan
Under kvartalet var vi fortsatt vårt påverkansarbete, där majoriteten av dialogerna varit proaktiva och i partnerskap med andra investerare för att få maximal effekt. I mars var Storebrand med och lanserade Net Zero Engagement Initiative (NZEI), en ambitiös ny klimatinsats där vi har ledartröjan för gemensamma påverkansarbetet med nordiska företag.

Efter de nyligen genomförda styrelsevalen i nationella Sustainable Investment Forums (SIF) i Finland, Norge och Sverige är Storebrand Asset Management nu representerad i styrelsen i alla tre länderna. SIF:erna är viktiga investeringsforum som syftar till att främja hållbara investeringar samt att sprida information och skapa engagemang i centrala hållbarhetsfrågor.

Med nästa milstolpe inom SFDR runt hörnet noterar vi att flera kunder har behov av vägledning kring förordningen. Vi har också noterat en ökad ambition hos investerare att sätta nya hållbarhets-KPI:er vid utvärdering och rapportering av strategier.

Den senaste versionen av Storebrand Asset Managements Sustainable Investment Review publiceras också idag. Läs mer här.

To the full pressrelease in English >>>

 

DISCLAIMER Historical returns are no guarantee of future returns. Future returns will depend, among other things, on market developments, the manager's skills, the fund's risk profile and management fees. The returns can be negative as a result of price losses. There is risk associated with investments in the fund due to market movements, developments in currency, interest rates, economic conditions, industry- and company-specific conditions. Before investing, customers are advised to familiarize themselves with the fund's key information and prospectus, which contains further information about the fund's characteristics and costs.