Pressmeddelande Storebrand Fonder: "Stadiga inflöden på skakig börs"

2023-01-25

Trots en skakig omvärld var det ett bra år för Storebrand Fonder. De totala nettoflödena på den svenska fondmarknaden var blygsamma 19 mdr SEK ackumulerat 2022, varav Storebrand Fonder bidrog med 14,5 mdr SEK. Flödena och marknadsutvecklingen under året ger ett förvaltat kapital för Storebrand Fonder på 336 mdr SEK (355) och en marknadsandel på 5,3 % (4,9).

2022 blev det första året med negativ avkastning sedan 2018. Under början av året föll börsen bland annat till följd av en osäker omvärld med Rysslands invasion i Ukraina, skenande inflation och stigande räntor. Under hösten var börsutvecklingen mer positiv.

- Vi befinner oss i en tid där efterfrågan på en mer väldiversifierad portfölj ökar, hos såväl privata sparare som institutionella investerare. Storebrand fonders erbjudande med indexnära aktiefonder och aktivt förvaltade aktie- och räntefonder med höga hållbarhetskrav har visat sig fungera väl för våra kunder, säger Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder.

19 miljarder kronor till fonder på svenska fondmarknaden totalt under 2022 innebär ett jämförelsevis litet nysparande. Sedan år 2000 har det genomsnittliga nettosparandet uppgått till 79 miljarder årligen. Av det totala nettosparandet var det ett fåtal bolag som under fjolåret kunde uppvisa positiva flöden. Ett av dem var Storebrand Fonder som hade nettoflöden på 14,5 miljarder kronor.

- Det är så klart oerhört glädjande att våra kunder visar sig vara lojala även i tuffare tider, men vi ska vara ödmjuka för att det kan bli krävande för hushållen en tid framöver, fortsätter Åsa Wallenberg.

Storebrand har de senaste åren haft en stark tillväxtresa, framför allt i Norden men även internationellt, och var 2020 den snabbast växande kapitalförvaltaren på den nordiska marknaden. 2021 passerade koncernen 1000 miljarder NOK i förvaltat kapital. Som ett led i tillväxtresan bytte SPP Fonder namn till Storebrand Fonder 2022.

- Detta möjliggjorde för oss att erbjuda en bredare palett av hållbara fonder på flera marknader under ett gemensamt varumärke. Med ett gemensamt varumärke drar vi också i större utsträckning fördelar av varandra med en tydligare profil som ledande på hållbarhet i Norden och internationellt, säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management.

Prisade av Morningstar igen
Under året uppmärksammades även Storebrand Fonder för sin ränteförvaltning och kammade hem priset "Best Fixed Income House", för tredje gången på fyra år av Morningstar.

- Utmärkelsen är ett fint kvitto på att våra svenska räntefonder står sig väl i marknaden år efter år. Inte minst i en volatil marknad som kräver att man ur ett förvaltarperspektiv är ännu mer snabbfotad, säger Åsa Wallenberg.

Hållbarhet under lupp
Tonläget i debatten kring hållbar kapitalförvaltning som tomma ord eller en reell kraft höjdes och politiserades under fjolåret och fortsätter in i det nya. Som ett led i att minska risken för greenwashing och göra informationen till sparare så transparent som möjligt har alla informationsbroschyrer för Storebrands fonder, artikel 8 och 9, sedan årsskiftet kompletteras i standardiserade mallar om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Uppdaterade informationsbroschyrer hittas här: www.storebrandfonder.se/faktablad

- Att implementera risker och möjligheter kopplade till en hållbar utveckling och som stor kapitalförvaltare ta sitt ansvar och driva påverkansarbete är inte en revolution utan en evolution, utan politisk agenda. Nu är det viktigare än någonsin att vi är konsekventa med vår strategi för att kunna leverera ett värde som sträcker sig längre än avkastningen. Hållbarhet som ledstjärna kommer fortsätta att prägla vårt fondutbud och vår tillväxtresa, avslutar Åsa Wallenberg.