Storebrand Fonder är Årets fondbolag enligt Söderberg & Partners

2023-03-16

För tredje gången utses Storebrand Fonder till Årets Fondbolag av Söderberg & Partners med motiveringen att "Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg."

Söderberg & Partners utser varje år de bäst presterande aktörerna i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar. Vid årets prisutdelning utsågs Storebrand Fonder till Årets Fondbolag.

- Att få ta hem priset även i det här marknadsklimatet visar inte minst på vår styrka med olika tillgångsslag och investeringsstrategier. Utöver starka inflöden på en skakig börs är det här priset ett fint kvitto på det arbete vi gör för att fortsätta ligga i framkant med våra enkla och prisvärda fonder med ambitiösa hållbarhetskriterier, säger Åsa Wallenberg, vd Storebrand Fonder.

- Storebrand har ett brett utbud av fonder inom olika tillgångsslag, investeringsstilar och regioner. Stor hänsyn tas till ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsanalys utgör en central och integrerad del i förvaltningen, där bolaget länge legat i framkant. I vår fondanalys har bolaget presterat stabila resultat över tid inom både avkastning och hållbarhet, med flera gröna betyg, säger Edward Jögi, ansvarig för fondanalys på Söderberg & Partners i ett pressmeddelande.