Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Fortsatt volatila marknader

2020-03-27

Kapitalmarknaderna är fortsatt mycket volatila och vi har kunnat notera rekordstora svängningar – både på nedsidan likväl som på uppsidan. I tillägg sker stora rörelser i valutamarknaden och flertalet realekonomiska indikatorer pekar redan mot en recession.

Sentimentet är osäkert om vi tar nuvarande volatilitet som vägledning och det är få, om någon, som sitter med en kristallkula . Vad som är fakta är att COVID-19 har påverkat hela vår omvärld, från ekonomin och hur vi socialt interagerar till vår miljö samt staters agerande.

Flertalet regeringar har nu börjat implementera monetära och fiskala stimulanspaket i en skala som till och med överstiger de åtgärder vi såg under finanskrisen 2008. Sett utifrån ett, inte minst ekonomiskt perspektiv skapas historia i skrivande stund.

Marknaden präglas fortsatt av volatilitet och osäkerhet. Många bolag drar ned sina förväntningar för andra kvartalet 2020 och flera bolag tar nu tillbaka planerade utdelningar helt eller delvis. I tillägg fortsätter antalet COVID-19 infekterade personer att öka globalt.

Fortsatt god likviditet
Under den senaste veckan har vi faktiskt sett en uppgång i aktiemarknaderna och Stockholmsbörsen har exempelvis gått upp med +11,8% från torsdagen i förra veckan och fram till igår. Volatiliteten och tillhörande fluktuationer i enskilda aktier är emellertid höga.

- Sentimentet på marknaden är med det sagt något mer nyanserad än tidigare veckor och vi ser att aktörer som använder marknadsnedgången för att köpa aktier i bolag som fallit mer än vad som ligger till grund sett utifrån fundamenta. Vi har under perioden lyckats bra med våra positioner i den svenska aktiemarknaden, medan särskilt internationella mandat med en exponering mot mindre företag samt värdeförvaltning har haft en utmanande tid. Likviditeten på marknaden är fortfarande mycket god, och vi hanterar den kundaktivitet som vi ser i våra fonder utan några problem, säger Bråd Bringedal, chef aktier och hållbarhet.

Eufori och panik
Bringedal påpekar att i de aktiva mandaten utnyttjar vi de möjligheter vi ser för att hela tiden anpassa våra aktiva positioner.

- Som marknaden idag är, med en snabb växling mellan eufori och panik, erbjuds många möjligheter för en aktiv förvaltning, något vi vill utnyttja.

Marknaden kommer förmodligen fortsatt att präglas av större svängningar än normalt under kommande tid. Naturligtvis kommer en viktig drivkraft för marknaden att vara hur coronaviruset utvecklas och om vi börjar se resultat av de kraftiga restriktioner som flertalet länder nu infört för att stävja smittspridningen och antalet dödsfall.

- Dessutom kommer effekterna av alla begränsningar för ekonomin att vara avgörande och utvecklingen vad gäller arbetslöshet och industriproduktion kommer att vara viktiga faktorer.

 

Webbsändringar med förvaltarna


Storebrands webbsändningar – låt våra specialister hålla dig uppdaterad kring marknaden.

Under rådande volatila och stressade finansiella marknad förstår vi att det är extra viktigt för våra kunder att få en bild över hur olika tillgångsslag och marknader påverkas. Vi kommer därför framöver att hålla er uppdaterade kring marknaden och våra fonder genom korta informella uppdateringar med våra specialister över Skype.På måndag är det exempelvis Olav Chen, Allokeringsansvarig Storebrand, som redogör kring vad som sker globalt som en följd av spridningen av Coronaviruset och hur detta påverkar de finansiella marknaderna.

Till webbsändningarna