Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi kommenterar Coronaviruset, fallande oljepris och börsoron

2020-03-10

Under februarimånad började vi se reella effekter av Coronaviruset på både ekonomin och de finansiella marknaderna. Denna vecka har vi väldigt starka marknadsreaktioner på både Coronavirus och fallande oljepris.

Det som hänt på marknaderna är;

- Globala aktier har tappat nästan 20% sedan de historiska högstanivåerna i februari
- Nedgången för den svenska börsen är drygt 20% under samma period
- Oljepriset har fallit kraftigt, i synnerhet efter OPEC-mötet i mars, till 35 dollar per fat
- De långa räntorna har fallit kraftigt och kreditspreadarna har ökat markant
- Den norska kronan försvagas och har inte varit så svag mot dollarn sedan år 2000

Marknadsoron tilltog efter att spridningen av coronaviruset (COVID-19) ökade kraftigt i länder som Sydkorea, Italien och Iran. Det marknaden oroar sig för är att tillväxttakten för antalet smittade av COVID-19 ska följa samma mönster i USA och andra länder. I Kina har spridningen mattats av och smittorisken minskat men effekterna av produktionsstopp och minskad efterfrågan har varit tydliga.

På kort sikt förväntas aktiviteten utanför Kina följa samma mönster med nedgångar men inte nödvändigtvis i samma utsträckning då nedstängningarna och karantänåtgärderna i Kina var mer omfattande. Däremot är oron över att myndigheterna inte kommer att få kontroll på smittspridningen större. Eftersom det inte går att veta när spridningen kommer att vara under kontroll råder ovanligt stor osäkerhet och det är något som finansmarknaderna alltid försöker undvika.

Därför faller oljepriset

Utöver händelseutvecklingen kring COVID-19 hade OPEC-länderna planerat att möta den minskade efterfrågan med att sänka oljeproduktionen tillsammans med Ryssland. Denna plan fick dock inget stöd från Ryssland då den skulle ha gynnat amerikanska producenter som har en högre produktionskostnad. Oron för ett oljepriskrig, i kombination med COVID-19-utbrottet, bidrog till att oljepriset föll med 15 dollar per fat efter OPEC-mötet. Detta drabbade Oslobörsen och den norska kronan extra hårt.

Även historiskt sett har utbrott av pandemier (svininfluensan 2009, SARS 2003) resulterat i minskad aktivitet, börsnedgångar och marknadsoro. Den minskade aktivitetsnivån har vid sådana tillfällen dock visat sig vara kortvarig och när smittspridningen stabiliserats har återhämtningen gått fort. Enligt experterna så skiljer sig COVID-19 inte nämnvärt från tidigare pandemier sett till antalet smittade eller döda. Antalet döda är snarast något färre. En stor osäkerhetsfaktor är hur omfattande spridningen blir i USA och resten av Europa samt om de åtgärder som införs för att minska spridningen kommer att drabba den ekonomiska aktiviteten.

Vi tror inte i nuläget att det är en ny finanskris

Storebrand Asset Management och allokeringsgruppen följer marknadsutvecklingen noga. Vi noterar att hälsovårdsmyndigheter och centralbanker nu befinner sig i beredskapsläge på många håll. Den amerikanska centralbanken har redan sänkt räntan med 0,5 procent och förväntas genomföra ytterligare sänkningar. I veckan förväntas även den europeiska centralbanken ECB agera med en utökning av sina kvantitativa åtgärder. På flera håll talas det dessutom om införandet av en mer expansiv finanspolitik samt riktade krisåtgärder från myndigheternas sida.

I många av våra portföljer (allokeringsmandat) som följer en viss marknadssyn utnyttjar vi stora marknadsförändringar till att göra en ombalansering. I linje med detta har vi nu gradvis ökat aktieexponeringen. Vi tror inte att den nuvarande situationen är början på en ny finanskris eller någon kraftig ökande global arbetslöshet. Permitteringar och konkurser kommer att säkerligen att inträffa inom enskilda sektorer som är särskilt utsatta, men aktivitetsnivån kommer sannolikt att till stor del normaliseras när spridningen av COVID-19 stabiliseras inom några kvartal.

/Olav Chen, Head of Allocation and Global Fixed Income Storebrand Asset Management  olav-256x214.png