Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Storebrand Fastigheter

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS.

Vi förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) och investerar i fastigheter, infrastruktur och skog. Vi har mandat att investera ca 12 miljarder SEK för:

  • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  • Euroben Life & Pension DAC
  • Institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen

 

Investeringsidé

Som en stor fastighetsförvaltare erbjuder vi även fastigheter som ett tillgångsslag för våra instiutionella kunder.

Fastigheter har historiskt haft en god riskjusterad avkastning och passar bra in i olika investeringsportföljer av flera skäl

  • Hög löpande direktavkastning, typiskt 70-80 procent av totalavkastningen
  • Hög grad av inflationssäkring, eftersom hyran vanligtvis indexeras med inflationen
  • Begränsad samvariation med andra tillgångssklasser

 

MSCI Svenskt Fastighetsindex


Storebrand Fastigheter AB har anslutit det direktägda helägda innehavet i SPP Fastigheter AB till MSCI Svenskt Fastighetsindex sedan 2012. Detta index etablerades 1997 i Sverige under namnet IPD och mäter avkastningen på direkta investeringar i fastigheter som innehafts under perioden mellan två marknadsmässiga värderingar utan beaktande av belåning. För år 2016 var totalt 44 portföljer anslutna till ett marknadsvärde av 705 miljarder kronor.

 

Kontakta oss

Om ni är investerare och intresserade av att diskutera investeringslösningar, kontakta gärna:

Marita Loft, vd Storebrand Fastigheter 

E-post: marita.loft@storebrand.no

Lars Pettersson, Försäljningsansvarig Institutionella kunder Storebrand Asset Management, Sverige

E-post: lars.pettersson@storebrand.se