Stäng
På spp.se använder vi cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Vi använder också cookies i samband med marknadsföring. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Portföljkonstruktion

Fördelningen mellan olika tillgångsslag är det i särklass viktigaste beslutet för portföljens avkastning. Det är inte enkelt att få till, särskilt inte i dagens marknad där en kommentar på twitter kan få stora konsekvenser och där centralbankerna spelar en allt större roll. Vi hjälper dig gärna.

Vad ingår i ett förvaltningsuppdrag?

Storebrand Asset Management har lång erfarenhet av tillgångsförvaltning och ett dedikerat team på sex personer som arbetar med kundportföljer. 

Tillgångsallokeringens syfte är att skapa mervärde i form av avkastning utifrån kortsiktiga marknadsrörelser. Genom en systematisk process där analysen av makroekonomiska förhållanden är central, tar vi fram en syn på det globala makroekonomiska läget, vilken resulterar i generella rekommendationer om risktagande inom tillgångsslag och geografi. Denna vy implementeras därefter i respektive portfölj, anpassat till dess placeringsriktlinjer och investeringsmandat. 

I förvaltningsuppdraget ingår

  • Professionell förvaltning av ert kapital 
  • Årsvis genomgång av den strategiska allokeringen 
  • Kontinuerlig översyn av den taktiska allokeringen 
  • Förvaltarmöten/avstäming efter era behov 
  • Presentationer för beslutande organ (fullmäktige, styrelse, placeringsråd etc) 
  • Månatlig rapportering och daglig avkastningsgraf via Storeband Connect 
  • Transparent avgiftsmodell 

 

Ansvarig för tillgångsallokering i Storebrand Asset Management 

Tore Jørgen Rye, Senior portföljförvaltare

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor kring portföljkonstrukion.

Till kontaktpersoner