Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer bort

Välja bort, eller exkludering är inte något mål i sig utan en sista utväg när risken bedöms vara för hög eller är ett innehav som vi av olika skäl inte anser det vara lämpligt att investera i (se våra olika kriterier för hållbarhet). Som långsiktig investerare samarbetar vi ibland med exkluderade företag i syfte att bidra till förbättringar och framtida riskminskning. 

Hållbarhetskriterier i tre nivåer

  1. Storebrand/SPP har sedan länge en grundstandard, Storebrandstandard, som innebär att vi väljer bort företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskli­ga rättigheter och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen och tobak. Vi exkluderar även företag som vi bedömer har för låg hållbarhets­nivå enligt vår hållbarhetsranking.

  2. Successivt under åren har vi höjt kraven och därmed lägstanivån för vad vi kräver av bolagen i våra fonder. I de utökade hållbarhetskriterier väljer vi bort, utöver vår grundstandard, även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av vapen, alkohol, spel och pornografi.    

  3. Utöver nivå ett och två följer ett antal fonder våra utökade hållbarhetskriterier och är fossilfria där vi väljer bort bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. 

Storebrandstandard 

Våre Storebrandstandard talar om vilken typ av bolag som vi inte vill investera i. De krav som anges i denna policy gäller för Storebrand/SPPs egna investeringar och omfattar både aktier och räntor. 

Läs mer om Storebrandstandard

Storebrandstandard

Utökade hållbarhetskriterier och fossilfritt

De utökade hållbarhetskriterierna gäller för 24 av våra 28 fonder där vårt hållbarhetsarbete ständigt utvecklas. 

För våra fonder med fossilkriterier gäller samtliga tre nivåer av hållbarhet. Idag är 12 av våra fonder fossilfria och 1 fond med gröna obligationskriterier. 

Läs mer om våra utökade hållbarhetskriterier

Utökade hållbarhetskriterier