Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Vi väljer in

Hållbart sparande handlar om att spara i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär. Vi har tagit vår egen hållbarhetsanalys till nästa nivå genom att öka kraven på de bolag som analyseras. Alla branscher analyseras kontinuerligt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vår hållbarhetsanalys betygsätter bolagen

Det främsta integreringsverktyget är vår hållbarhetsrating. Syftet med att integrera ESG (environmental, social and governance, vilket betyder miljömässig och social styrning) i alla investeringsaktiviteter bygger på vår övertygelse att det är nödvändigt att vara införstådd med ESG-relaterade risker och möjligheter för att säkerställa långsiktig avkastning. Ratingen består av tre delar, finansiellt stabilitet, bolagets ESG praxis och positionering för långsiktiga hållbarhetstrender.

Betyg 1 till 100

Ca 2 600 företag från MSCI ACWI + utvalda företag på Oslo- och Stockholmsbörsen tilldelas en hållbarhetsrating på mellan (0-100). Data samlas in från flera olika externa leverantörer, varav en del öppna källor. Utformning och viktning av indikatorer sker internt och på sektorspecifik basis. Förvaltarteamen använder sig sedan av ratingen på olika sätt beroende på fondens investeringsstrategi.

Vi mäter hållbarhet och riskreducerar

Hållbarhetsratingen är vårt viktigaste verktyg då det möjliggör hållbarhetsbenchmarking och -mätning på bransch-/sektor-/region- och innehavsnivå. Företag med högre hållbarhetsrating är alltså attraktivare investeringar medan företag med lägre rating är mindre attraktiva.

Storebrands hållbarhetsrating används också i riskreduceringssyfte, i den meningen att företag med låg hållbarhetsrating, jämfört med andra, betraktas som mindre attraktiva innehav (aktier, obligationer och fastigheter) för förvaltarteamen.