Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

SPP Grön Obligationsfond

Omfattande klimatförändringar som följd av människans utsläpp av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla bidra. Men få kommer vara beredda att ta notan om det inte finns pengar att tjäna. Nu finns det det!

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond

Fondens målsättning är att ge en bra värdutveckling över tiden genom att placera i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer har en klar positiv effekt på miljö och samhälle och levererar samtidigt en god finansiell kvalitet.

Gröna obligationer finansierar projekt inom områdena förnyelsebar energi, energieffektivisering, hållbar avfallshantering, hållbar utveckling av fastigheter, bevarande av biologisk mångfald, transporter med låga utsläpp, vattenrening och dricksvattenförsörjning.

Fonden passar dig som vill placera i en obligationsfond och samtidigt vill vara med och finansiera omställningen till en mer hållbar värld. Utan att ge avkall på avkastning jämfört med en traditionell obligationsfond. Placeringarna för fonden sker främst i räntebärande värdepapper med långsiktig värdetillväxt.

Mer information om SPP Grön Obligationsfond hittar du i vår fondlista

Helena Lindahl

Ansvarig förvaltare SPP Grön Obligationsfond